Bộ hạt điện thoại và cắm mạng Edenki Luxury EL-TC502

396.000

Mặt Kính Mặt kính đơn màu đen EL-CGB01
Hạt Hạt điện thoại và cắm mạng EL-TC502
Kích thước 90 x 86 mm
Tương thích đế Đế âm vuông xám MB-S-X