Công Tắc Cảnh BLE Mesh Smart Home Lumi

2.530.000

  • Công tắc thông minh cảnh sử dụng công nghệ kết nối BLE Mesh.
  • Thiết bị nút cảnh hỗ trợ 5 nút cảm ứng kích hoạt cảnh.
  • Mỗi nút cảnh hỗ trợ 4 loại sự kiện: Nhấn 1 lần, 2 lần, nhấn giữ, Dimming.
  • Người dùng có thể sử dụng các sự kiện của nút cảnh để làm đầu vào kích hoạt Rule.
  • Ngoài ra sự kiện của nút cảnh cũng có thể kích hoạt trực tiếp các Nhóm Lighting, Cảnh Lighting mà không cần thông qua HC.
  • Mặt sau sản phẩm có nam châm – Đi kèm phụ kiện tấm kim loại & miếng dán 3M để có thể linh động khi đặt sản phẩm lên các vị trí khác nhau